MEDLEMSKAP

Medlemskap i föreningen kan sökas av tjänsteman vilken lämnat
Saab-företag i Linköping som ålders-, avtals- eller sjukpensionär.
Även annan pensionär med Saab-förflutet i Linköping kan bli medlem.
Efterlevande maka/make äger rätt att kvarstå som medlem.

Du som är intresserad och vill bli medlem i föreningen hör då av dig till
Owe Eckerberg
via e-post eller tel 013-53148.

Medlemsavgiften är 150 kr per år.

 

 

 


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Tommy Ottosson
Jan Karlsson
Börje Belking

200
6-11-30
2013-01-
25
tel 013-52460
tel
013-12 81 65
tel 013-16 24 80