MEDLEMSKAP


Medlemskap i föreningen kan sökas av tjänsteman vilken lämnat
Saab-företag i Linköping som ålders-, avtals- eller sjukpensionär.
Även annan pensionär med Saab-förflutet i Linköping kan bli medlem.
Efterlevande maka/make äger rätt att kvarstå som medlem.

Du som är intresserad och vill bli medlem i föreningen hör då av dig till
Lars Gullqvist e-post bila.gqvist@gmail.com, tel 070-5726812.
eller
Mariette Lingeby e-post mariette.lingeby@hotmail.com, tel 
072-3519470

Medlemsavgiften är 150 kr per år.

För att bli medlem betalar du in 150 kr till Bankgiro 691-1374 och ange "ny medlem" samt namn. Kontakta 
Lars eller Mariette för att ge Email och adress


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Marianne Ljungdahl
Christina Roslund
Börje Belking

200
6-11-30
2022-03-22 
tel 0738-181076
tel 
076-2519935
tel 013-16 24 80