STPLs Årsmöte
den 5 mars 2020 på Terrassen

Tomas Karlsson, Director Business Development, Saab Aeronautics

 Informerade om Projekt T-X/T7 APTS Advanced Pilot Training System. Vilket är ett samarbetsprojekt mella Saab och Boeing.


Dagens talare Tomas Karlsson


55 medlemmar deltog på årsmötet

På årsmötet avgick Sven-Erik Järkelid ur styrelsen. Dessutom avgick Nils-Inge Samuelsson ur valberedning och Runold Carlsson som revisorssuppleant..

Marianne Ljungdahl har varit i styrelsen i 10 år och blev därmed veteran.

Som ny medlem i styrelsen invaldes Kenneth Brandin. Tomas Ahlfeldt valdes in i valberedning och Owe Eckerberg valdes in som revisorssuppleant.


Här är styrelsen 2020


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Tommy Ottosson 
Jan Karlsson
Börje Belking

201
6-03-20
2020-03-12
tel 013-52460
tel
013-12 81 65
tel 013--15 99 20