Kåseri med Carl Fredrik Graf
den 4 februari  2019

Saab tjänstemannapensionärer har haft ett kåseri med Landshövding Carl Fredrik Graf.

Han berättade om sin roll som landshövding, vilka arbetsuppgifter som länsstyrelsen har och vad som händer i vår region

Kåseriet var välbesökt med 99 medlemmar.

Landshövding Carl Fredrik Graf

Marianne Ljungdahl avtackar landshövdingen.

Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Marianne Ljungdahl 
Jan Karlsson
Börje Belking

2020-02
-20
2020-02-20
tel 0738-181076
tel
013-12 81 65
tel 013--15 99 20