Studiebesök SAAB:s civila verksamhet
den 12 och 19 mars 2019

STPLs medlemmar besökte SAABs civila verksamhet, den 12 0ch 19 mars båda dagarna var besöken fullbelagda.

Lars Jensen m.fl. tog emot oss och berättade om detaljtillverkningen av Airbus och Boeing, vi fick sen gå runt och titta på hela verksamheten i hus 195, ett mycket intressant besök och många frågor ställdes, så intresset var stort av oss från STPL. Besöket avslutades med fika på restaurang Verandan

 


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Tommy Ottosson 
Jan Karlsson
Börje Belking

201
6-03-20
2016-03-
31
tel 013-52460
tel
013-12 81 65
tel 013--15 99 20