STPLs Årsmöte
den 7 mars 2019 på Terrassen

Per Lundblad Vricon,
 
informerade om företagets organisation och verksamhet. Vricon framställer 3D modeller av jorden och ägs till 50% av Saab.Dagens talare Per Lundblad


Tommy tackar Per för en mycket bra presentation

På årsmötet avgick Tommy Ottosson som ordförande och Jan  Carlsson som sekreterare  ur styrelsen. Dessutom avgick Lars Olsson ur valberedning och Hans Hyden som revisorssuppleant. Tommy har varit i styrelsen i 10 år och Janne 18 år.

Till ny ordförande valdes Marianne Ljungdahl.

Som nya medlemmar i styrelsen invaldes Sonja Wincent-Sträng och Inger Westerlund.


Lars Olsson avtackas av Tommy Ottosson.

Jan Carlsson avtackas av Tommy Ottosson. 

Tommy avtackas av nya ordförande Marianne. Tommy blev också utsedd till hedersmedlem och mottog diplom av Lars Boman.


Här är styrelsen 2019
Sonja Wincent-Sträng saknas på bilden.


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Tommy Ottosson 
Jan Karlsson
Börje Belking

201
6-03-20
2016-03-
31
tel 013-52460
tel
013-12 81 65
tel 013--15 99 20