Kåseri med Caroline Davidsson
den 13 februari  2019

Saab tjänstemannapensionärer – STPL har haft sin årliga kåseriträff på Terrassen på Saab. Kåserade gjorde ”äventyraren”(?) Caroline Davidsson från Normlösa som berättade om sin och systern Johannas 36 dagars långa skidfärd över Grönländska glasiären. Carolines berättelse blev med hjälp av bilder, filmavsnitt och ljudupptagningar  mycket intressant och medryckande.

Efter kåseriet intog de 115 deltagarna gemensam lunch varefter man återsamlades för att få information om STPLs förestående resor av en representant från Vikingbuss.

Dagens träff avslutades med gemensam fika.


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Tommy Ottosson 
Jan Karlsson
Börje Belking

201
6-03-20
2016-03-
31
tel 013-52460
tel
013-12 81 65
tel 013--15 99 20