Stig Holmströms kåseri

6 Februari höll Saab:s fd chefsprovflygare Stig Holmström ett mycket populärt föredrag i Terrassens Hörsal. Det var fullsatt.

Här avtackas Stig av Tommy.och Irma

 


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad: Senast uppdaterad:
Tommy Ottosson Jan Karlsson
Börje Belking

2015-11-07

2015-11-07
tel 013-52460
tel
013-12 81 65
tel 013-15 99 20