STUDIEBESÖK PÅ CORREN

5 April besökte 30 personer Corren och fick även information från företaget AUDIKA om hörapparater/hjälpmedel.  Eva-Lena Johansson och Christer Kustvik informerade om Corren historiskt och idag. Eva-Lena informerade även om taltidningen. Från AUDIKA informerade företagets representant H Lindegren om Vårdval Hörsel i Östergötland och företagets produkter.


Samling i receptionen


Eva-Lena Johansson informerar.Representant från AUDIKA

Samtliga föreläsare avtackades av Marianne Ljungdahl från STPL, här syns Eva-Lena och Christer.

 


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad: Senast uppdaterad:
Tommy Ottosson Jan Karlsson
Börje Belking

2015-11-07

2015-11-07
tel 013-52460
tel
013-12 81 65
tel 013-15 99 20