STPLs Årsmöte
den 30 mars 2017 på Terrassen

Per Hedbäck, Saab Linköping,
 
informerade om företagets organisation och framtida verksamhetDagens talare Per Hedbäck


Tommy tackar Per för ett mycket bra presentation


Intresserade åhörare på årsmötet

 


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Tommy Ottosson 
Jan Karlsson
Börje Belking

201
6-03-20
2016-03-
31
tel 013-52460
tel
013-12 81 65
tel 013--15 99 20