STPLs Årsmöte
den 10 mars 2016 på Terrassen

Per Hedbäck, Ekonomichef Saab Linköping,
 
informerade om företagets organisation och framtida verksamhetDagens talare Per Hedbäck


Tommy tackar Jan för ett mycket bra presentation


Avgående styrelse medlemmar Elisabeth Forsman (valberedning), Sune Pettersson och Inger Svensson,


Här är styrelsen 2016
Terrassens Hörsal  2016-03-10 Lars-Uno Elwingsson


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Tommy Ottosson 
Jan Karlsson
Börje Belking

201
6-03-20
2016-03-
31
tel 013-52460
tel
013-12 81 65
tel 013--15 99 20