STPLs Årsmöte
den 19 mars 2015 på Terrassen

Jan Germundsson, Platschef Linköping,
informerade om läget på Saab.
Och informationen finns här .


Tommy och Benny förbereder sig inför årsmötet


Dagens talare Jan Germundsson


Jan Germundsson informerar om läget på Saab


Benny tackar Jan för ett mycket bra presentation


Benny utses till Hedersmedlem av Owe Eckerberg


Irma lämnar över blommor till avgående ordföranden


Nye ordföranden Tommy tackar Benny för gott arbete och tar över ordförandeklubban

Här är styrelsen 2015
Inklippt är Lars Boman
Terrassens Hörsal  2015-03-19 Lars-Uno Elwingsson


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Tommy Ottosson 
Jan Karlsson
Göran Strömfelt

200
6-11-30
2015-03-
31
tel 013-52460
tel
013-12 81 65
tel 013-15 00 11