STPLs Årsmöte
den 13 mars 2014 på Terrassen

Lars-Erik Svedlund informerade om läget för Gripen.


 

Här är styrelsen 2014
Terrassens Hörsal  2014-03-13 Lars-Uno Elwingsson


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Benny Wigren 
Jan Karlsson
Göran Strömfelt

200
6-11-30
2014-03-16
tel 013-13 49 61
tel
013-12 81 65
tel 013-15 00 11