STPLs Årsmöte
den 14 mars 2013 kl 14.00 på Terrassen

Kjell Johnsson, chef för enheten Aerostructures inom Saab Aeronautics,
informerade om läget på Saab.Benny hälsar deltagarna välkomna


Ordf Benny och sekr Jan öppnar årsmötet


Kjell Wahlfridsson presenterar årets resultat


Benny och dagens gäst Kjell Johnsson


2013 års styrelse

Fr.v. övre raden Benny Wigren, Tommy Ottosson, Sune Pettersson, Kjell Wahlfridsson
Irma Nygren.
Fr.v. nedre raden Inger Svensson, Jan Karlsson, Owe Eckerberg, Marianne Ljungdahl

Terrassens Hörsal  2013-03-14 Lars-Uno Elwingsson
 


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Benny Wigren 
Jan Karlsson
Göran Strömfelt

200
6-11-30
2016-04-26
tel 013-13 49 61
tel
013-12 81 65
tel 013-15 00 11