7 september 2012
Nyttan av en landshövding
Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson berättar.
Kåseriet i Terrassens hörsal avslutas med lunch och kaffe med kaka.


Många ville lyssna på vår landshövding Elisabeth Nilsson


Bland åhörarna fanns Owe Eckerberg, Lars Borg och Tord Borg


Landshövding Elisabeth Nilsson i talarstolen


Benny tackar Elisabeth för ett mycket engagerande och lärorikt tal

Fotograf och rubriksättare Lars-Uno Elwingsson


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Benny Wigren 
Jan Karlsson
Göran Strömfelt

200
6-11-30
2012-09-10
tel 013-13 49 61
tel
013-12 81 65
tel 013-15 00 11