Hornborgasjön 3 april 2012


Rekordmånga tranor såg vi. Ca 16-18 000


Mot kvällen ökade det till 28 000 tranor


Bjurums kyrka i Gudhems församling, Falköping


Interiörbild


Tommy, Rose-Marie, Dagmar och Lars


Tommy, Rose-Marie, Nils-Inge och Lisbeth


Konstverk hämtat från Kulturområdet Smedbyn i Husqvarna

Fotograf och rubriksättare Benny Wigren
 


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Benny Wigren 
Jan Karlsson
Göran Strömfelt

200
6-11-30
2012-06-04
tel 013-13 49 61
tel
013-12 81 65
tel 013-15 00 11