STPLs Årsmöte
den 15 mars 2012 kl 14.00 på Terrassen


Gripen NG                          Foto: Jamie Hunter

Årsmötet inleds av Eddy de la Motte,
Vice President, Head of Gripen Export

Exportläget av Gripen samt
information om Gripen E/F och dess förmågor.


Terrassens Hörsal  2012-03-15Göran Strömfelt  och Lars-Uno Elwingsson

Här är styrelsen 2012.


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Benny Wigren 
Jan Karlsson
Göran Strömfelt

200
6-11-30
2012-04-12
tel 013-13 49 61
tel
013-12 81 65
tel 013-15 00 11