Svenska Hurtigrutten 22 augusti 2011


Rose-Marie och Kitty undrar om det skall gå ännu högre vågor.


Förväntans fulla minner på Owe, Jan och Hjördis.


Glada miner på ett antal deltagare främst sitter Yngve, Inga-Maj, Yvonne och Birger


text? Tommy kommer med det snart!


Kenneth och Conny ser glada ut frågan är vem som dragit en fräckis.


Britt, Ivan, Ing-Marie och Evert njuter i solen.


En av många fyrar som vi passerade.


Här passerar vi en nedlagd fiskeby.


Skapligt läge för en sommarstuga

Text och foton: Tommy Ottosson  2011-08-22


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Benny Wigren 
Jan Karlsson
Göran Strömfelt

200
6-11-30
2011-10-10
tel 013-13 49 61
tel
013-12 81 65
tel 013-15 00 11