Mjellerumsgården 7 dec 2010


Här läser Owe Eckerberg högt ur rapporten om medlemsregistret.


Styrelsen bestående av: från vänster  Sune Pettersson, Owe Eckerberg, Jan Karlsson, Anita Barth, Marianne Ljungdahl, Tommy Ottosson, Leif Svensson och Benny Wigren.
(Gunborg Bladh saknas på bilden.)  
Runold Carlsson, Göthe Hansson, Lars-Uno Elwingsson, Hans Hydén, Göran Strömfelt, Jan Toräng, Elisabeth Forsman och Lars Olsson.
Mjellerumsgården 2010-12-07 Göran Strömfelt


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Benny Wigren 
Jan Karlsson
Göran Strömfelt

200
6-11-30
2010-12-07
tel 013-13 49 61
tel
013-12 81 65
tel 013-15 00 11