Årsmöte i Terrassens Hörsal torsdagen den 11 mars kl 14.00.

Lean Manager Bengt Savén från Saab Aerosystems
berättar om Lean manufacturing.


Terrassens Hörsal  2010-03-11 Göran Strömfelt
Stilig bild på STPL:s styrelse att glädjas åt hela året 2010


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Benny Wigren 
Jan Karlsson
Göran Strömfelt

200
6-11-30
2010
-03-12
tel 013-13 49 61
tel
013-12 81 65
tel 013-15 00 11