Terrassens Hörsal 2010-02-03 Benny Wigren
Viveka Adelswärd
s kåseri ”Struntpratets lov” lockade 83 personer.

Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Benny Wigren 
Jan Karlsson
Göran Strömfelt

200
6-11-30
2010-05-06
tel 013-13 49 61
tel
013-12 81 65
tel 013-15 00 11