Kontakta oss gärna i frågor kring vår förening.

STPL:s Styrelse

Tommy Ottosson              Ordförande/            0705452460

                                               Programansvarig

Owe Eckerberg                  Vice Ordförande/    013-53148                                              

Registrator/ Kassör

Lars Boman                        Ledamot/                    013-159443

                                               Vice Kassör

Jan Karlsson                       Sekreterare                0703-846639

Christina Roslund             Ledamot/                   0762-519935

Vice Sekreterare

Marianne Ljungdahl         Ledamot/                    0738-181076

                                               Vice Programansvarig

Irma Nygren                       Ledamot/                    013-52117

                                               Vice Registrator

Börje Belking                      Ledamot/                    013-159920

                                               Webmaster

Tomas Ahlfelt                    Ledamot                     0120-15321

Kjell Johansson                  Repr.DSV                    0709468862

Heike Bergsten                  Repr.DSV                    0707198512